Statskontoret

Statskontoret är regeringens organisation för analyser och utvärderingar av statlig och statligt finansierad verksamhet.
Vi ger regeringen och ministerierna relevanta, konkreta och användbara studier på alla områden i syfte att effektivisera den offentliga sektorn.

Med vår kompetens inom den offentliga förvaltningen stöder vi regeringen med frågor som rör organisation, styrning och utveckling av den offentliga sektorn. I vår publikationsserie Om den offentliga sektorn reflekterar och analyserar vi utvecklingen och utmaningarna hos den offentliga förvaltningen

En annan av våra uppdrag är att följa upp regeringens styrning av kommunerna. Detta kan du läsa mer om på miljoinstitutet.se 

Vi har också uppdraget att bidra till och samordna myndigheternas arbete mot en sund förvaltningskultur. En sund administrativ kultur handlar om de professionella etiska grundvalarna som måste karakterisera alla statliga medarbetares arbete.