Medlemmar

Oljekrisnämndens medlemmar består av en ordförande och 4 ledamöter. Nämnden byter ordförande varannat år, men ledamöterna sitter hela livet. Dessa namn som följer är inte de riktiga namnen, utan är påhittade.

Ordförande

Stina Jansson (stina.jansson@oljekrisnamnden.se)

Ledamöter

Anders Hasselman (anders.hasselman@oljekrisnamnden.se)

Sven Hansson (sven.hansson@oljekrisnamnden.se)

Anna Jareskog (anna.jareskog@oljekrisnamnden.se)

Ture Svensson (ture.svensson@oljekrisnamnden.se)