Den globala tiden – 1970-talet och 2010-talet

Under den globala tiden blev USA en nation med färre gränser, men också färre garantier. Konsumenter och producenter anpassade till snabba förändringar som drivs av datorer, stora mängder data och smarta enheter. Ökad global ömsesidig beroende skapade effektivitet och möjligheter för vissa, men raderade skyddsåtgärder och anställning för andra.

Debattföretag

Sedan landets grundläggning hade opinionsgivare diskuterat regeringens roll i producenternas och konsumenternas liv, företagsreglering och frågan om möjligheter och jämställdhet. Nu hade debatten globala konsekvenser.