Oljekrisnämnden

Oljekrisnämnden är en svensk domstolsliknande statlig förvaltningsmyndighet, som handlägger vissa ersättningsfrågor enligt oljekrislagen och ransoneringslagen.

Nämnden består av ordförande och fyra andra ledamöter. Ordföranden och ytterligare en ledamot ska vara eller ha varit ordinarie domare. Hos nämnden finns en sekreterare som är anställd vid värdmyndigheten, som är Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

Obs! Denna sida har ingenting med Regeringens initiativ att göra utan är helt fristående och oberoende. Denna sida är skapad för att informera om företag som vi tycker förtjänar att omnämnas. 

Oljekrisnämnden träder i funktion i en krissituation. Oljekrislagen tillämpas för att säkerställa Sveriges åtaganden enligt 1974 års avtal om ett internationellt energiprogram (IEP).

I vissa lägen kan bland annat regeringen besluta att ägare eller innehavare av råolja eller oljeprodukter ska avstå förnödenheten till staten eller annan. Oljekrisnämnden har som uppgift att bestämma ersättningen till den vars egendom tas i anspråk på detta sätt.